PHẦN I: MỞ ĐẦU 

 1. Các khái niệm
 1. Vai trò của VHS 

PHẦN 2: DÀNH CHO CHỦ NHÀ VHS 

 1. Đăng kí cung cấp DVLT trên VHS
 2. Đối với Chủ nhà VHS
 1. Thỏa thuận với Khách                  
 1. Quản lý danh mục các DVLT 
 2. Tạo lập và quản lý DVLT 
 1. Nghĩa vụ pháp lý đối với DVLT được cung cấp
 1. Hiển thị các DVLT trên công cụ tìm kiếm của VHS

Danh sách các DVLT hiển thị trên công cụ tìm kiếm của VHS sẽ được hiển thị theo các tiêu chí sau:

 1. Trách nhiệm của Chủ nhà VHS
 1. Quản lý các rủi ro
 1. Hủy và thay đổi đặt phòng
 2. Hủy đặt phòng 
 1. Thay đổi về đặt phòng 
 1. Các khoản thuế

PHẦN 3: DÀNH CHO KHÁCH VHS

Nếu bạn là người ưa khám phá những giá trị chân thực nhất về vùng đất và con người nơi bạn đến, đồng thời muốn đóng góp vào việc bảo tồn và phát triển những giá trị đó cho cộng đồng địa phương, VHS chính là nơi tốt nhất để cho bạn có thể bắt đầu. Khi bạn đặt phòng trên VHS là bạn đã đóng góp vào sự phát triển du lịch cộng đồng và du lịch có trách nhiệm tại những nơi bạn đến. Tìm hiểu thêm về mô hình kinh doanh của VHS để biết thêm về bạn đóng góp như thế nào vào sự phát triển của địa phương.

 1. Tìm kiếm và đặt phòng trên VHS 
 2. Tìm kiếm 
 1. Đặt phòng
 1. Thời gian lưu trú
 1. Thay đổi hoặc hủy phòng và các vấn đề hoàn tiền 
 2. Hủy phòng và hoàn tiền
 1. Thay đổi về lựa chọn đặt phòng 

Việc thay đổi lựa chọn đặt phòng trên VHS là hoàn toàn dựa vào thỏa thuận giữa Chủ nhà và Khách trực tiếp trên nền tảng hoặc thông qua dịch vụ hỗ trợ của VHS. Trong trường hợp này, bạn phải có nghĩa vụ trả thêm các khoản phí bổ sung, tùy vào những lựa chọn bạn thay đổi. 

PHẦN 4: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Nội dung
 1. Đánh giá 
 1. Phí và phân bổ nguồn phí
 1. Các quy tắc ứng xử trên nền tảng VHS 
  1. Các quy định cơ bản

Các thành viên của VHS (gồm Chủ nhà và Khách) cần phải tuân thủ các quy tắc về ứng xử do VHS đặt ra. Cụ thể như sau:

 1. Báo cáo các tình huống xâm phạm
 1. Các quy định về chấm dứt, đình chỉ thỏa thuận thành viên 
  1. Thời hạn 
 1. Chấm dứt thỏa thuận
 1. Đình chỉ thỏa thuận hoặc các biện pháp xử lý khác

Trong trường hợp bạn vi phạm các điều khoản sử dụng và các chính sách liên quan của VHS, các quy định về pháp luật sở tại, hay quyền lợi của một bên thứ ba, VHS sẽ áp dụng một số biện pháp và mức độ đối với việc tạm thời đình chỉ tư cách thành viên của bạn, bao gồm (nhưng không hạn chế):

 1. Sửa đổi

Điều khoản sử dụng dịch vụ này có thể được VHS thay đổi bất cứ khi nào để phù hợp với những tình huống mới trong quá trình cải thiện nền tảng. Đối với những thay đổi quan trọng chúng tôi sẽ thông báo đến các thành viên ít nhất 30 ngày trước ngày có hiệu lực. 

 1. Giải quyết các tranh chấp và khiếu nại

Nếu một thành viên VHS phản ánh với VHS về những thiệt hại mà Chủ nhà (hoặc Khách) gây ra cho mình, VHS sẽ xác minh tính xác thực của bằng chứng về khiếu nại đó. Nếu khiếu nại đó được xác minh là thật và có đầy đủ cơ sở, VHS có quyền yêu cầu bên gây ra thiệt hại đền bù cho bên bị hại. Cách thức đền bù sẽ dựa vào thỏa thuận của 2 bên. Trong trường hợp 2 bên không nhất trí, VHS sẽ trừ vào phí đặt phòng (đối với Khách) và phần thanh toán (đối với Chủ nhà). Trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, VHS có thể thúc đẩy tiến trình khiếu kiện với bạn theo quy định của pháp luật.