Và tôi nhận ra rằng trong cuộc đời này ta không cần, và tốt nhất là không nên lên kế hoạch chi tiết cho cuộc sống của mình. Thay vào đó ta chỉ cần phác họa cho nó vài ý tưởng dù mơ hồ thôi cũng được...